Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mɨə˧˧ za̤ːw˨˩mɨə˧˥ ʐaːw˧˧mɨə˧˧ ɹaːw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mɨə˧˥ ɹaːw˧˧mɨə˧˥˧ ɹaːw˧˧

Danh từ sửa

mưa rào

  1. Mưa to một hồi rồi tạnh.

Dịch sửa

Tham khảo sửa