Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
majk˧˥ nɨək˧˥ma̰t˩˧ nɨə̰k˩˧mat˧˥ nɨək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
majk˩˩ nɨək˩˩ma̰jk˩˧ nɨə̰k˩˧

Động từ sửa

mách nước

  1. Bảo cách hành động sao cho đạt được kết quả tốt.

Dịch sửa

Tham khảo sửa