Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liən˧˧ mïŋ˧˧liəŋ˧˥ mïn˧˥liəŋ˧˧ mɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liən˧˥ mïŋ˧˥liən˧˥˧ mïŋ˧˥˧

Danh từ sửa

liên minh

  1. Sự kết hợp giữa hai hay nhiều lực lượng để cùng chiến đấu cho một mục đích chung.
    Khối liên minh công nông.

Dịch sửa

Tham khảo sửa