Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˌleɪ.bi.oʊ.ˈdɛn.tᵊl/

Tính từ

sửa

labiodental /ˌleɪ.bi.oʊ.ˈdɛn.tᵊl/

  1. (Ngôn ngữ học) Môi răng (âm).

Danh từ

sửa

labiodental /ˌleɪ.bi.oʊ.ˈdɛn.tᵊl/

  1. (Ngôn ngữ học) Âm môi răng.

Tham khảo

sửa