Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˌleɪ.bi.oʊ.ˈdɛn.tᵊl/

Tính từ sửa

labiodental /ˌleɪ.bi.oʊ.ˈdɛn.tᵊl/

  1. (Ngôn ngữ học) Môi răng (âm).

Danh từ sửa

labiodental /ˌleɪ.bi.oʊ.ˈdɛn.tᵊl/

  1. (Ngôn ngữ học) Âm môi răng.

Tham khảo sửa