Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰ːʔj˨˩ lə̰ʔwk˨˩lə̰ːj˨˨ lə̰wk˨˨ləːj˨˩˨ ləwk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːj˨˨ ləwk˨˨lə̰ːj˨˨ lə̰wk˨˨

Danh từ sửa

lợi lộc

  1. Số tiền thu hoạch được.
    Buôn bán như thế chẳng lợi lộc gì.

Dịch sửa

Tham khảo sửa