Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰ːn˧˩˧ və̰ːn˧˩˧ləːŋ˧˩˨ jəːŋ˧˩˨ləːŋ˨˩˦ jəːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːn˧˩ vəːn˧˩lə̰ːʔn˧˩ və̰ːʔn˧˩

Tính từ sửa

lởn vởn

  1. Luẩn quẩn, vấn vương.
    Nhiều ý nghĩ lạ lùng lởn vởn trong đầu óc một đêm mất ngủ.

Động từ sửa

lởn vởn

  1. Đi lại quanh quẩn, phất phơ.
    Coi chừng người lạ mặt lởn vởn gần nhà.

Tham khảo sửa