Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laŋ˧˥ ŋɛ˧˧la̰ŋ˩˧ ŋɛ˧˥laŋ˧˥ ŋɛ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laŋ˩˩ ŋɛ˧˥la̰ŋ˩˧ ŋɛ˧˥˧

Động từ

sửa

lắng nghe

  1. Để tai chú ý nghe.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa