Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̤m˨˩ ləʔən˧˥ləm˧˧ ləŋ˧˩˨ləm˨˩ ləŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləm˧˧ lə̰n˩˧ləm˧˧ lən˧˩ləm˧˧ lə̰n˨˨

Động từ sửa

lầm lẫn

  1. Lầm cái nọ với cái kia (nói khái quát).
    Kiểm tra xem có lầm lẫn không.
    Lầm lẫn kẻ xấu với người tốt.

Tham khảo sửa