Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤wŋ˨˩ ɓa̤ːn˨˩ taj˧˧lawŋ˧˧ ɓaːŋ˧˧ taj˧˥lawŋ˨˩ ɓaːŋ˨˩ taj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lawŋ˧˧ ɓaːn˧˧ taj˧˥lawŋ˧˧ ɓaːn˧˧ taj˧˥˧

Định nghĩaSửa đổi

lòng bàn tay

  1. Chỗ giữa gan bàn tay khum lại.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi