Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ləw˧˧ laː˧˧ləw˧˥ laː˧˥ləw˧˧ laː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləw˧˥ laː˧˥ləw˧˥˧ laː˧˥˧

Danh từ

sửa

lâu la

 1. Bọn tay chân của tướng cướp hay đầu sỏ gian ác.
  Một lũ lâu la kéo đến .
  Nhân rày có đảng lâu la,.
  Tên rằng.
  Đỗ.
  Dự, hiệu là.
  Phong.
  Lai (Lục Vân Tiên)

Tính từ

sửa

lâu la

 1. Lâu nói chung (thường dùng với ý phủ định).
  Mới đầu tháng chứ đã lâu la gì .
  Chẳng cần lâu la gì anh cũng hiểu được cái điều mà hầu như anh đã quên đi.

Tham khảo

sửa