Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zuəŋ˨˩ ɗət˧˥ʐuəŋ˨˨ ɗə̰k˩˧ɹuəŋ˨˩˨ ɗək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹuəŋ˨˨ ɗət˩˩ɹuəŋ˨˨ ɗə̰t˩˧

Danh từ sửa

ruộng đất

  1. Đất trồng trọt nói chung.
    Vấn đề ruộng đất.
    Chia ruộng đất cho nông dân.

Tham khảo sửa