Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ zəj˧˥laːm˧˧ jə̰j˩˧laːm˨˩ jəj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ ɟəj˩˩laːm˧˧ ɟə̰j˩˧

Động từ sửa

làm giấy

  1. Làm tờ cam đoan.
    Làm giấy vay nợ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa