Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈkɪŋ.dəm/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

kingdom (số nhiều kingdoms) /ˈkɪŋ.dəm/

 1. Vương quốc.
  the United Kingdom — Vương quốc Anh
  the Kingdom of Heaven — thiên đường, thiên đàng
 2. (Sinh vật học) Giới.
  the animal kingdom — giới Động vật
 3. (Nghĩa bóng) Lĩnh vực.
  the kingdom of thought — lĩnh vực tư tưởng

Đồng nghĩa sửa

giới

Tham khảo sửa