Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kiən˧˥ ɗɛn˧˧kiə̰ŋ˩˧ ɗɛŋ˧˥kiəŋ˧˥ ɗɛŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kiən˩˩ ɗɛn˧˥kiə̰n˩˧ ɗɛn˧˥˧

Danh từ sửa

kiến đen

  1. Loài kiến màu đen chân cao, thường sống trên cây.

Dịch sửa

Tham khảo sửa