Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xuən˧˧ məʔəw˧˥kʰuəŋ˧˥ məw˧˩˨kʰuəŋ˧˧ məw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xuən˧˥ mə̰w˩˧xuən˧˥ məw˧˩xuən˧˥˧ mə̰w˨˨

Danh từ sửa

khuôn mẫu

  1. Thứ gì dùng làm mẫu.
    Đúc theo khuôn mẫu nhất định (Đặng Thai Mai)

Tính từ sửa

khuôn mẫu

  1. Xứng đáng làm gương.
    Một giáo viên.

Tham khảo sửa