Tiếng Hà LanSửa đổi

Đại từSửa đổi

jouw

  1. Đại từ ngôi thứ hai số ít, dạng sở hữu của jij.