Tiếng PhápSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực intempérante
/ɛ̃.tɑ̃.pe.ʁɑ̃t/
intempérante
/ɛ̃.tɑ̃.pe.ʁɑ̃t/
Giống cái intempérante
/ɛ̃.tɑ̃.pe.ʁɑ̃t/
intempérante
/ɛ̃.tɑ̃.pe.ʁɑ̃t/

intempérant

  1. Rượu chè độ, ăn chơi độ.
  2. độ.
    Faire un usage intempérant de l’alcool — uống rượu vô độ
  3. (Từ cũ; nghĩa cũ) Không điều độ.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi