Tiếng Na UySửa đổi

Số từSửa đổi

hundre

  1. Một trăm.
    Han ga henne hundre kroner.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi