Tiếng Hà LanSửa đổi

Dạng bình thường
Số ít hoofd
Số nhiều hoofden
Dạng giảm nhẹ
Số ít hoofdje
Số nhiều hoofdjes

Danh từSửa đổi

hoofd gt (mạo từ het, số nhiều hoofden, giảm nhẹ hoofdje)

  1. đầu: bộ phận của cơ thể ở trên chóp cơ thể
  2. chủ: người mà có trách nhiệm về người khác

Từ dẫn xuấtSửa đổi

  1. hoofdpijn