Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̰ːʔj˨˩ tʰɨ˧˧hwa̰ːj˨˨ tʰɨ˧˥hwaːj˨˩˨ tʰɨ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwaːj˨˨ tʰɨ˧˥hwa̰ːj˨˨ tʰɨ˧˥hwa̰ːj˨˨ tʰɨ˧˥˧

Tính từ Sửa đổi

hoại thư

  1. Bị thối rữa một bộ phận trên cơ thể sống.
    Một vết loét hoại thư.

Tham khảo Sửa đổi