hemidemisemiquaver

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

hemidemisemiquaver (số nhiều hemidemisemiquavers)

  1. (  Anh,   Úc; âm nhạc) Nốt móc tư.

Đồng nghĩaSửa đổi