Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

helicòpters

  1. Dạng số nhiều của helicòpter.