Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
me˧˧ saj˧˧me˧˥ ʂaj˧˥me˧˧ ʂaj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
me˧˥ ʂaj˧˥me˧˥˧ ʂaj˧˥˧

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa