Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̰ʔwk˨˩ vən˧˥ha̰wk˨˨ jə̰ŋ˩˧hawk˨˩˨ jəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hawk˨˨ vən˩˩ha̰wk˨˨ vən˩˩ha̰wk˨˨ və̰n˩˧

Danh từSửa đổi

học vấn

  1. Sự hiểu biết do học tập có.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi