Tiếng Na UySửa đổi

Xác định Bất định
Số ít høgskolelektor høgskolelektoren
Số nhiều høgskolelektorer høgskolelektorene

Danh từSửa đổi

høgskolelektor

  1. Giáo sư trường cao đẳng.

Xem thêmSửa đổi