Tiếng Hà LanSửa đổi

Giới từSửa đổi

gezien

  1. Gezien de situatie kunnen we weinig doen.
    tình hình nên chúng tôi khó có thể làm gì.

Động từSửa đổi

gezien

  1. Động tính từ quá khứ của zien