Tiếng Na Uy sửa

Danh từ sửa

  Xác định Bất định
Số ít geografi geografien
Số nhiều geografier geografiene

geografi

  1. Môn địa lý, địa học.
    Han studerte Europas geografi.

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa