Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣan˧˥ liə̤n˨˩ɣa̰ŋ˩˧ liəŋ˧˧ɣaŋ˧˥ liəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣan˩˩ liən˧˧ɣa̰n˩˧ liən˧˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

gắn liền

  1. Luôn luôn đi đôi với nhau.
    Cần phải gắn liền học với hành.

Tham khảo sửa