Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /fɔ̃.de/

Động từ sửa

se fonder tự động từ /fɔ̃.de/

  1. Căn cứ vào, dựa vào.
    Sur quoi vous fondez-vous pour affirmer cela? — Anh dựa vào đâu mà khẳng định điều đó

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa