Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈfɪf.ti]

Tính từSửa đổi

fifty /ˈfɪf.ti/

 1. Năm mươi.
  fifty persons — năm mươi người
 2. Bao nhiêu là, vô số.
  to have fifty things to do — có bao nhiêu là việc phải làm

Danh từSửa đổi

fifty /ˈfɪf.ti/

 1. Số năm mươi.
 2. Nhóm năm mươi (người, vật... ).
 3. (Số nhiều) (the fifties) những năm năm mươi (từ 50 đến 59 của thế kỷ); những năm tuổi trên năm mươi (từ 50 đến 59).
  to be in the late fifties — gần sáu mươi
  in the early fifties of our century — trong những năm đầu của những năm năm mươi của thế kỷ này

Tham khảoSửa đổi