Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

farine

 1. Bột (gạo, khoai).
 2. Phấn hoa.
 3. Bụi phấn (côn trùng).

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
farine
/fa.ʁin/
farines
/fa.ʁin/

farine gc /fa.ʁin/

 1. Bột.
  Farine de riz — bột gạo
  Farine de froment — bột mì
  Farine d’amidon — tinh bột
  Farine de foret — bột khoan, bụi khoan
  Farine de minerai — bột quặng
  Farine de lait — bột sữa, sữa bột
  Farine de poisson — bột cá
  Farine de seigle — bột lúa mạch
  Farine végétale — bột thực vật
  Farine fourrageuse — bột thức ăn (gia súc)
  de la même farine — cùng loại, cùng thứ; cùng một giuộc
  reprocher à quelqu'un sa farine — chê ai vì dòng dõi thấp hèn

Tham khảoSửa đổi