Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ɪɡ.ˈzɜː.ʃən/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

exertion /ɪɡ.ˈzɜː.ʃən/

  1. Sự dùng, sự sử dụng (sức mạnh, ảnh hưởng... ).
  2. Sự cố gắng, sự nỗ lực, sự rán sức, sự rấn sức.

Tham khảoSửa đổi