Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈɛv.ri.ˌhwɛr/
  Hoa Kỳ

Phó từ

sửa

everywhere /ˈɛv.ri.ˌhwɛr/

  1. Ở mọi nơi, khắp nơi, khắp chốn.

Tham khảo

sửa