Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

  Xác định Bất định
Số ít epidemi epidemien
Số nhiều epidemier epidemiene

epidemi

  1. (Y) Bệnh dịch.
    Det gikk en epidemi av influensa rundt i hele byen.

Tham khảoSửa đổi