Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

eng

  1. Peter, cử nhân khoa học (kỹ sư).
  2. Nước Anh (England).
  3. Người Anh; tiếng Anh (English).
  4. Viết tắt.
    engineer (ing) — Peter BSc (Eng)
  5. Peter, cử nhân khoa học (kỹ sư).
  6. Nước Anh (England).
  7. Người Anh; tiếng Anh (English).

Tham khảoSửa đổi