Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

earth up

  1. Xới đất.