Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˌdi.ˌɛn.ˈeɪ/

Từ viết tắt

sửa

dna /ˌdi.ˌɛn.ˈeɪ/

  1. Cấu tử cơ bản của tế bào di truyền (acid deoxyribonucleic).

Tham khảo

sửa