Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈdɛn.tᵊl/

Tính từ sửa

dental ( không so sánh được)

 1. (Thuộc) răng.
  dental work — công việc chữa răng
  a dental sound — âm răng
 2. (Thuộc) nha khoa.

Danh từ sửa

dental (số nhiều dentals)

 1. (Ngôn ngữ học) Âm răng.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /dɑ̃.tal/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực dental
/dɑ̃.tal/
dentales
/dɑ̃.tal/
Giống cái dentale
/dɑ̃.tal/
dentales
/dɑ̃.tal/

dental /dɑ̃.tal/

 1. (Ngôn ngữ học) Xem dent I
  Consonne dentale — phụ âm răng

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
dental
/dɑ̃.tal/
dentales
/dɑ̃.tal/

dental gc /dɑ̃.tal/

 1. (Ngôn ngữ học) Phụ âm răng.

Tham khảo sửa