Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

deacons

  1. Số nhiều của deacon.