Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˌdeɪ.tə.ˌdeɪ/

Tính từ

sửa

day-to-day /ˌdeɪ.tə.ˌdeɪ/

  1. Hằng ngày, thường ngày.
  2. Trong khoảng một ngày.

Tham khảo

sửa