Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˌdeɪ.tə.ˌdeɪ/

Tính từ sửa

day-to-day /ˌdeɪ.tə.ˌdeɪ/

  1. Hằng ngày, thường ngày.
  2. Trong khoảng một ngày.

Tham khảo sửa