Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ damnit.

Thán từSửa đổi

dammit

  1. (Thông tục) Mẹ kiếp!

Tham khảoSửa đổi