Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɨ̰ʔŋ˨˩ ɗɨŋ˧˥jɨ̰ŋ˨˨ ɗɨ̰ŋ˩˧jɨŋ˨˩˨ ɗɨŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟɨŋ˨˨ ɗɨŋ˩˩ɟɨ̰ŋ˨˨ ɗɨŋ˩˩ɟɨ̰ŋ˨˨ ɗɨ̰ŋ˩˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

dựng đứng

  1. Đặt điều như thật, thường để nói xấu, vu cáo người khác.
    Dựng đứng câu chuyện.

Tham khảo sửa