Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

corpora số nhiều corpora

  1. Tập sao lục, tập văn.
  2. (Sinh vật học) Thể.
    corpus striatum — thể vân

Tham khảoSửa đổi