Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːw˧˧ lṵʔk˨˩ʂaːw˧˥ lṵk˨˨ʂaːw˧˧ luk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːw˧˥ luk˨˨ʂaːw˧˥ lṵk˨˨ʂaːw˧˥˧ lṵk˨˨

Định nghĩa sửa

sao lục

  1. Chép lại theo bản chính.
    Sao lục văn cổ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa