Tiếng AnhSửa đổi

 
clock tower

Danh từSửa đổi

clock tower (số nhiều clock towers)

  1. Tháp đồng hồ.

Tham khảoSửa đổi