Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈfəŋk.ʃən]

Danh từSửa đổi

function /ˈfəŋk.ʃən/

 1. Chức năng.
  procreative function — chức năng sinh sản
 2. nhiệm vụ, trách nhiệm.
  the functions of a judge — nhiệm vụ của quan toà
 3. Buổi lễ; buổi họp mặt chính thức, buổi họp mặt quan trọng.
 4. (Toán học) Hàm, hàm số.
 5. (Hoá học) Chức.

Cách dùngSửa đổi

nhiệm vụ, trách nhiệm

Thường viết ở dạng số nhiều

Nội động từSửa đổi

function nội động từ+ (functionate) /'fʌɳkʃneit/ /ˈfəŋk.ʃən/

 1. Hoạt động, chạy (máy).
 2. Thực hiện chức năng.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi