Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˌkeɪ.pə.ˈbɪ.lə.ti/

Danh từ sửa

capability /ˌkeɪ.pə.ˈbɪ.lə.ti/

  1. Khả năng, năng lực.
  2. (Số nhiều) Năng lực tiềm tàng.
    to have capabilities — có nhiều năng lực tiềm tàng

Tham khảo sửa