Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kaːm˧˧ ʨḭʔw˨˩kaːm˧˥ ʨḭw˨˨kaːm˧˧ ʨiw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaːm˧˥ ʨiw˨˨kaːm˧˥ ʨḭw˨˨kaːm˧˥˧ ʨḭw˨˨

Động từ

sửa

cam chịu

  1. Bằng lòng chịucho là không thể nào khác được.
    Cam chịu sống nghèo khổ.
    Không cam chịu thất bại.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa