chung thủy

(Đổi hướng từ chung thuỷ)

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuŋ˧˧ tʰwḭ˧˩˧ʨuŋ˧˥ tʰwi˧˩˨ʨuŋ˧˧ tʰwi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨuŋ˧˥ tʰwi˧˩ʨuŋ˧˥˧ tʰwḭʔ˧˩

Tính từ sửa

chung thủy

  1. (Tình cảm) Trước sau như một, không thay đổi.
    Người yêu chung thuỷ.
    Sống có thuỷ chung.
    Chung thuỷ với mảnh đất yêu thương.

Dịch sửa

Tham khảo sửa