Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓïŋ˧˧ xi˧˥ɓïn˧˥ kʰḭ˩˧ɓɨn˧˧ kʰi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓïŋ˧˥ xi˩˩ɓïŋ˧˥˧ xḭ˩˧

Danh từ sửa

binh khí

  1. Vũ khí của lực lượng vũ trang (nói khái quát).

Tham khảo sửa

  • Binh khí, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam