Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓïŋ˧˧ xi˧˥ɓïn˧˥ kʰḭ˩˧ɓɨn˧˧ kʰi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓïŋ˧˥ xi˩˩ɓïŋ˧˥˧ xḭ˩˧

Danh từSửa đổi

binh khí

  1. Xem vũ khí